Miền Nam:0907.657.345

Cách Nhiệt WIN đón tiếp đại diện Microfiber Thailand ghé thăm

Đại Diện của công ty MICROFIBER THAILAND GHÉ THĂM CÔNG TY CÁCH NHIỆT WIN

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2022, Microfiber Thailand cử đại diện ghé thăm Việt Nam và văn phòng công ty TNHH Cách Nhiệt WIN tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chuyến ghé thăm kéo dài 3 ngày, với mối quan hệ gắn kết, bền vững và lâu dài. Cách nhiệt WIN đã đón tiếp nồng hậu đại diện công ty bạn. Trong thời gian ghé thăm, đại diện công ty hai bên đã cùng nhau tham dự sự kiện VGBC. Bên cạnh đó còn ghé thăm một số công trình lớn tại Việt Nam.

Chuyến ghé thăm cho thấy, sự gắn kết giữa hai công ty. Một mối quan hệ ngày càng bền vững, keo sơn. Kết thúc chuyến thăm, đại diện Microfiber Thailand và ban giám đốc công ty Cách Nhiệt WIN đã thống nhất những nội dung hỗ trợ, hợp tác để mối quan hệ giữa hai công ty ngày càng đi lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Miền Bắc:0907.613.678