Miền Nam:0907.657.345

Tấm Cách Nhiệt WINFOIL

Các dòng tấm cách nhiệt túi khí WINFOIL tiêu biểu:

  • Tấm cách nhiệt P1 – Tấm cách nhiệt P2 – Tấm cách nhiệt P2 Double
  • Tấm cách nhiệt A1 – Tấm cách nhiệt A2 – Tấm cách nhiệt A2 Double
  • Tấm cách nhiệt SA – Tấm cách nhiệt S2 – Tấm cách nhiệt WA – Tấm cách nhiệt AP
Danh mục:
Miền Bắc:0907.613.678